Consultatie, observatie en advies

Gespecialiseerd in Autisme

 

In situaties waarin autisme een rol speelt kan AutiSense op consultatie basis ingezet worden. Hierbij kunt u denken aan gesprekken en/ of boservaties waar (begeleidings) adviezen uit voortkomen. 
Afhankelijk van de opdracht zijn er verschillende mogelijkheden: 

- Consultatie Gemeente 

- Consultatie Gezin 

 

Consultatie Gemeente:

Wanneer u betrokken bent bij een casus die vastloopt waarin autisme een rol speelt, dan kan het fijn zijn als er iemand met kennis van autisme van buitenaf even meekijkt en advies geeft zodat de situatie weer de goede kant op kan gaan.

 

Inhoud:

 • Startgesprek met opdrachtgever om hulpvraag helder te krijgen.
 • 1 tot 3 Gesprekken en/ of observaties met betrokkenen.
 • Adviesgesprek

   

  Consultatie Gezin:

  Wanneer u een kind met autisme heeft en merkt dat u binnen het gezin regelmatig tegen situaties aanloopt kan het fijn zijn om wat meer inzicht te krijgen wat er nu precies gebeurt en wat u daarmee kunt doen. Doormiddel van dit consultatie pakket krijgt u praktische adviezen die bij uw eigen situatie passen en kunt u daarna weer zelfstandig verder.
  Dit pakket bestaat uit 11 afspraken.

   

  Inhoud:

  • Startgesprek met betrokkenen om hulpvraag helder te krijgen.
  • Gesprek en/ of observatie.
  • Verhelderen huidige situatie, 3 gesprekken.
  • Inzicht in gedrag van kind, 3 gesprekken.
  • Concrete opvoedsituaties bespreken, 3 gesprekken.
  • Afronding en evaluatie*

  *Verlening consultatie:

  Soms is het lastig om de concrete adviezen binnen een korte periode toe te passen.
  Dan is het in overleg met de gemeente mogelijk om een verlenging van 5 gesprekken aan te vragen.

   

  Inhoud:

  • Extra observatie.
  • Herhalen van eerder aangeleerde kennis en vaardigheden en deze koppelen aan concrete situaties.
  • Afronden en evalueren.