Brain Blocks

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Wat is Brain Blocks?
Met behulp van Brain Blocks praten we samen over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven?

Door middel van Brain Blocks werken we aan het bewustwordings- en acceptatieproces.
Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijks functioneren. Ook wordt er uitgelegd hoe de interactie met anderen verloopt.

Veel mensen met autisme geven aan dat hun hoofd vol zit. Er kan niets meer bij en daardoor raken ze overprikkeld of kunnen ze zich slecht concentreren. Voor deze mensen kan Brain Blocks op een visuele manier inzichtelijk maken wat er zich afspeelt in hun brein.

De cliënt kan door middel van Brain Blocks op een eenvoudige manier laten zien wat hij voelt. Hierdoor komt hij in zijn eigen kracht te staan. De cliënt krijgt daardoor meer grip op de situatie, dit levert meer rust op. De omgeving krijgt zo meer inzicht in zijn belevingswereld waardoor er vaak meer begrip is voor wat er speelt.

Als inzichtelijk is wat het probleem is gaan we samen aan de slag met het zoeken van oplossingen die passen bij de situatie.

Voor wie?
Als gecertificeerd Brain Blocks coach zet ik dit psycho- educatiemiddel in bij kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. De methode is geschikt voor alle leeftijden en kan dus zowel voor kinderen, jongeren en volwassenen worden ingezet.


Ook is Brain Blocks bedoeld voor ouders, partners, broertjes, zusjes, klasgenootjes, docenten, opa's en oma's en andere betrokkenen die meer inzicht willen krijgen in hoe mensen met autisme denken en handelen.

Meer informatie over Brain Blocks vindt u hier.